top of page

Nuzbroh Leonid. Salcâmul din Cahul


Opere alese/ Corector Svetlana Sîrbu. Copertă Veaceslav Popovschi. Procesare computerizată Svetlana Cersac. – Chişinău (Moldova)-Israel: Tipografia Centrală, 2014. – 208 p.ISBN 978-9975-53-353-9.

Нузброх Леонид. Кагульская акация: Избранное.


SALCÂMUL DIN CAHUL текст
.pdf
Download PDF • 1.17MB


24 просмотра0 комментариев

Недавние посты

Смотреть все