top of page

גֶּלְזוֹנוֹב אַנְטוֹנִינָה . התול הגחלילית

אַנְטוֹנִינָה גֶּלְזוֹנוֹב. התול הגחלילית / תרגום לעברית-בלה כרמל-חלפן; אמנית-קתרינה נבא'ה"


מלנינה;עורכת-נינה יורינה. – תל-אביב [ישראל] ,2022 – 56 עמודים.

האגדה הזו יוצאתדופן. האגדה הזאת מספרתעל ילד עירוני מודרני. הילד הזה יכול להיות

חבר שלך, חבר לכיתה. הילד הזה הוא כמוך, והוא יודע לחוללניסים! לאצריך להיות נביא

בשביל לחולל ניסים! מספיק להיות טובלב, להיותמלא אהבה, אומץואמפתיה. צריךגבורה

לעזוב מיטה חמהובית נעים. הילד הזההולך לחלץ את החיות. לעזרת הילד באים האדם

הקדמון, ירח, עטלף וחתול לבן.

מה זאת? האם זאת מציאותאו אגדה? ככלותהכל, לפעמים , קשהלהבדיל ביניהם.

רוסית Глазунова, Антонина. Кот-светлячок.חֲתול הַגחְַּליִליִת
.png
Скачать PNG • 466KB


28 просмотров1 комментарий

Недавние посты

Смотреть все

תגובה אחת


Скажите,пожвлуйста,а зачем вы написали слова без промежутка? Может немного подправите?

לייק
bottom of page